Laptop Apple MacBook Pro Touch 2020 i5 2.0GHz/16GB/512GB

48.990.000,0 47.990.000,0

Thông số kỹ thuật

Danh mục: