Laptop Apple Macbook Air 2020 i5 1.1GHz 8GB/256GB

31.990.000,0 30.990.000,0

Thông số kỹ thuật

Danh mục: