Iphone XS Max

18.999.000,0 18.650.000,0

Thông số kỹ thuật