Iphone 8 Plus

16.990.000,0 16.650.000,0

Thông số kỹ thuật