Iphone 7 plus

11.490.000,0 11.150.000,0

Thông số kỹ thuật