Iphone 6s Plus

5.990.000,0 4.990.000,0

Thông số kỹ thuật