IPhone 6s 32GB

4.600.000,0 4.220.000,0

Thông số kỹ thuật

Danh mục: ,