Iphone 11 Pro QT

23.750.000,0 23.400.000,0

Chức năng chính Apple iPhone 11 Pro – 64GB Chính hãng VN/A

:Apple – iPhone

5,8”

2436×1125

iOS 13

Apple A13

4GB

64 GB

3046 mAh