Iphone 11 Pro Max

33.990.000,0 33.650.000,0

Thông số kỹ thuật