IPhone 6s Plus 32GB

4.550.000,0 4.150.000,0

Thông số kỹ thuật